Алдыңғы жылдар статистикасы
/ Алдыңғы жылдар статистикасы
1. Таралымы жағынан ең көп шығарылған кітаптар тізімі 2021-2022
2. Статистика 2021
3. ПЕЧАТЬ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН 2019 Статистический сборник