Техникалық қолдау: +7 (707) 532-77-22
Жас және бастаушы авторларды қолдау
Жас және бастаушы авторлар жұмысы
АҚ ОТАУ ЖҰМБАҚТАРЫ
Әлима ЫСҚАҚ
Бағыты: Балалар әдебиеті
Жазбаның тілі: Қазақ тілінде
Жазбаның электрондық нұсқасы: Ақ отау жұмбақтары ҮЗІНДІ.pdf
Ақ отау жұмбақтары. 82 б.

«Ақ отау жұмбақтары» - белгілі этногроф ғалым, ұлт мұрасының шырақшысы Әлима Ысқақтың қажырлы еңбегінің жемісі.
Кітап – төл тарихымыз бен мәдениетімізді, әдет-ғұрпымыз бен салт-санамыздың бастауларын өскелең ұрпаққа насихаттауымен құнды.
Кітапшада келтірілген жұмбақтардың тақырыбы ұлттық қолөнерімізге, салт дәстурлерімізге арналған. Сонымен қатар, әрбір жұмбақтың шешімі түрлі-түсті суреттердің көмегімен берілген. Бұл балалардың тарихи танымы мен ойлау қабілетін, қиялының ұшқырлығын арттыруда таптырмас тәсіл.
Кітап – мектеп оқушыларына, жас жеткіншектерге, педагогтарға, ұлт жанашырларына және барша оқырман қауымға арналған.
БАЛДЫРҒАН ЖЫРЛАР
Әлима ЫСҚАҚ
Бағыты: Балалар әдебиеті
Жазбаның тілі: Қазақ тілінде
Жазбаның электрондық нұсқасы:
Бал арасы

Мен кішкентай арамын,
Шырын жиып барамын.
Омартаға шырыннан,
Бал толтырып аламын.

Падшаһим ананың,
Орындаймын талабын.
Мен де жұмыс, алақай,
Тындыруға жарадым.
Алақай, алақай!

Мен гүл құмар көбелек,
Қанатымда көп өрнек.
Әсемдігім гүлдерге,
Жарсады керемет!

Гүлге толса бар алап,
Сайран салам аралап.
Гүлден гүлге менімен,
Гүл тозаңы тарамақ.

Гүлдер осы ғаламат,
Бақтар гүлдеп дән алад.
Мен жүремін жағалап,
Мен жүремін аралап.
Гүлдей жайнап тұратын,
Ғұмыр кешу – Мұратым.

Бүйінің ажалы

Қара бүйі – Қара құрт,
Інін терең қазды да.
Жасап алып жаңа жұрт,
Өткізбекші жазды да.

Сонда жатып уымен,
Талайларды жамсатпақ...
Шақса адамды, шынымен,
Қалу қиын жан сақтап...

* * *
Ұшқырлығы ересен,
Пайда болды бір ұшпа.
Қанаты бар демесең,
Кәдімгі үлкен құмырсқа.

Бойында кұш мығым – ақ,
Тінітті алгі тік інді.
Желкесінен бүріп ап,
Алып шықты бүйіні.

Міне ғажап қалдым таң
Кеткендей – ақ көп кегі.
Жидеге шаншып қарнынан
Басын қыршып жеп кетті.

Дыз-дыз ұшқан ұшқырдың,
Білмедім бұл несі екен?
«Бүйі» деген күштінің,
Біткен жері осы екен.

Зұлымдықтың тиымы,
Өмірде бар екенін.
Момын қойдың бүйіні,
Тарпып-тарпып дегенін,
Бәрін көзбен көргемін.

Қой екеш қой қаскөйді,
Өлтірудің керегін,
Білгендігі сиымды.
Бір құдірет бұйрығы,
Бұл заңдылық дер едім.
Жауыздыққа қаталдық,
Жақсылыққа адалдық –
Адамдықтың белгісі.

Сан мен мән

2-бөлім

Бір (1) – санының атасы,
Нөл(0) – санның анасы,
Бірден соң нөлді қатарла!
Он(10), жүз(100), мың(1000) болып
Туындайды қарашы!

Сандардың сырын сөйлеткен
Қазағымның ұлы данасы.
Жалғайтын ізін солардың
Біз қазақтың баласы.

Он(10) дегенім – бір мен нөл,
Білімсіз шөл, білімді – көл!
Сан-сифырмен ашайық –
Шексіз әлемнің хикметіне жол!

Бала арманы

Атам берді, алақай,
Үкілеп көк бәсіре.
Жарысқанда, шіркін-ай,
Алар ма екен бас жүлде!?

Қамыс құлақ, қаз мойын,
Қос жанары шырақтай.
Құйрық шаншып салса ойын,
Қанат қаққан пырақтай...
Әлима ЫСҚАҚ
Қала: Алматы облысы, Жамбыл ауданы, Қарақыстақ ауылы
Жасы: 80
Қолжазбалары: 2
Жазушы, ақын, этнограф, фотограф, өнер танушы